ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

Γίνε μέλος της Επίλεκτης Ομάδας μας & ανάλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ασφάλεια των Ελληνικών Ακτών.

Συντονιστές / Επόπτες Ναυαγοσωστών γίνονται μόνο οι πλέον Έμπειροι & Ικανοί Ναυαγοσώστες.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Υπευθυνότητα, Συνέπεια

Καθήκοντα Συντονιστή | Επόπτη Ναυαγοσωστών

Επαγγελματική Αποκατάσταση