ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ, Νο 1800

Ζητούνται 7 Ναυαγοσώστες/ριες για εργασία σε πίσινες ξενοδοχείων της Ρόδου, ένας από 5/5/23 έως 31/10/23, δυο από 5/5/23 έως 31/10/23, τρεις από 8/5/23 έως 31/10/23 & ένας από 10/5/23 έως 31/10/23.

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΕ ΡΟΔΟ, ΜΥΚΟΝΟ & ΣΑΜΟ

Ζητούνται Ναυαγοσώστες/ριες για εργασία σε πίσινες ξενοδοχείων της Ρόδου, της Μυκόνου και της Σάμου. Ρόδος 29/4/23 – 6/11/23 – 1 Ναυαγοσώστης/ρια Ρόδος (Ιαυλυσός) 1/5/23 – 31/10/23 – 8 Ναυαγοσώστες/ριες Ρόδος 10/5/23 – 31/10/23 – 1 Ναυαγοσώστης/ρια Μύκονος 1/5/23 – 31/10/23 –  1 Ναυαγοσώστης/ρια Μύκονος1/5/23 – 10/10/23 – 1 Ναυαγοσώστης/ρια Σάμος 1/5/23 – 30/9/23 – 1 […]