Σανίδα Διάσωσης

Σανίδα Διάσωσης
Χρώμα: Κίτρινο
Μήκος: 241 εκ
Πλάτος: 56 εκ
Πάχος: 5,8 εκ

359.00