Σανίδα Διάσωσης

Περιγραφή
  • Περιγραφή:
  • Μήκος: 241 εκ
  • Πλάτος: 56 εκ
  • Πάχος: 5,8 εκ
  • Χρώμα: Κίτρινο ή Κόκκινο