Επόπτης Ασφάλειας Κολυμβητικής Δεξαμενής

 

Εκπαίδευση

Αν εκμεταλλεύεστε Πισίνα και για οικονομικούς λόγους δεν μπορείτε να προσλάβετε Ναυαγοσώστη υπάρχει λύση! Η Εκπαίδευση του ίδιου του ιδιοκτήτη ή ατόμων απ’ το ήδη υπάρχον προσωπικό και η πιστοποίηση τους με το Δίπλωμα Επόπτη Ασφαλείας Κολυμβητικής Δεξαμενής για Διάσωση Κολυμβητών και Παροχή Πρώτων Βοηθειών.

Διάρκεια Μαθημάτων :      2 - 3 ημέρες επιλογής του ενδιαφερομένου
Δικαιολογητικά           :      2 έγχρωμες Φωτογραφίες, φωτοτυπία Αστ. Ταυτότητας, Βεβαίωση Υγείας από Παθολόγο ή Καρδιολόγο.
Έναρξη                          :      Ημερομηνία επιλογής του ενδιαφερομένου

Κάθε χρόνο καταγράφονται σε Πισίνες πολλά ατυχήματα, μερικά εκ των οποίων θανατηφόρα. Η Νόμιμη Επίσημη Πιστοποίηση, αφενός εξασφαλίζει την αποφυγή σημαντικών ποινών, διοικητικών συνεπειών και αποζημιώσεων και αφετέρου ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης διότι αυξάνει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Ναυαγοσωστική Κάλυψη

Αν εκμεταλλεύεστε Ξενοδοχειακή Μονάδα και κάθε καλοκαίρι ψάχνετε Ναυαγοσώστες προτείνεται όπως αναλάβει η Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστικής την επάνδρωση της Κολυμβητικής Δεξαμενής – Λουτρικής Εγκατάστασης με Επαγγελματίες άρτια Εκπαιδευμένους με άριστη γνώση Πρώτων Βοηθειών και Πτυχία Αναγνωρισμένα. Στην περίπτωση αυτή η ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ υπογράφει Σύμβαση Ανάθεσης Έργου με τον ιδιοκτήτη και αναλαμβάνει να βρει τους κατάλληλους Ναυαγοσώστες, να τους αντικαταστήσει οποτεδήποτε χρειαστεί και να καλύψει το μισθό και τις εισφορές τους στο ΙΚΑ.

Αν δεν επιθυμείτε να κάνετε ανάθεση στη Σχολή και προτιμάτε να προσλαμβάνετε εσείς το προσωπικό σας μπορούμε να σας προτείνουμε Ναυαγοσώστες χωρίς κανένα κόστος.