5.500 Μέλη – Ναυαγοσώστες. Το μεγαλυτερο μέρος των Ελλήνων Ναυαγοσωστών έχουν αποφοιτήσει απ’την ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ Η γεωγραφική κατανομή των Συνεργατών – Ναυαγοσωστών της Σχολής καλύπτει ολόκληρη την Ελλάδα. Η Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστικής ανά τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνει Εκπαιδευτικά ταξίδια εκτός Ελλάδος καθώς συνεργαζόμαστε με Σχολές και Ομοσπονδίες σε όλο τον κόσμο.