3. Δικαιολογητικά για την Άδεια Χειριστή Ταχυπλόου

 • • Δύο (2) φωτογραφίες έγχρωμες (3.5x4.5 εκ.) & σε ηλεκτρονική μορφή με ανάλυση 450Χ522 pixel.
 • • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις)Adobe PDF icon
 • • Φωτοαντίγραφο διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου (δύο όψεις)
        * Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προσκομίζονται ιατρικά πιστοποιητικά παθολόγου και οφθαλμιάτρου.
 • • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση 
 • • Αίτηση
 • • Διπλότυπα είσπραξης 50€ υπέρ ΕΚΟΕΜΝ
 • • Παράβολο(e-paravolo) Άδειας Χειριστή Τ/Χ Σκαφών
 • • Βεβαίωση Εκπαίδευσης Σχολής.
 • • Φωτοαντίγραφο παραστατικών (Απόδειξη/Τιμολόγιο)

Οι αλλοδαποί συμμετέχουν στις εξετάσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις που συμμετέχουν και οι Έλληνες. 
* Σε περίπτωση που δεν γνωρίζουν την Ελληνική γραφή και ανάγνωση οι εξετάσεις διενεργούνται παρουσία πτυχιούχου διερμηνέα με δαπάνη που βαρύνει τους υποψηφίους.

Βήματα Έκδοσης e-paravolo
 1. 1. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα www.gsis.gr
 2. 2. e-paravolo
 3. 3. Μη πιστοποιημένος χρήστης
 4. 4. Χορήγηση Παραβόλου
 5. 5. Συμπληρώνετε όλα τα προσωπικά σας στοιχεία στην φόρμα Αίτησης Χορήγησης Παραβόλου & τα εξής:
*Φορέας Δημοσίου - Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου/Λοιπές Υπηρεσίες
*Κατηγορίου Παραβόλου - Θαλάσσια Αναψυχή
*Τύπος Παραβόλου - Άδεια Χειριστή Τ/Χ Σκάφους (Έκδοση Νέας, Αντίγραφο, Ανανέωση)
 
Η πληρωμή του παραβόλου μπορεί να γίνει:
 • Στις τράπεζες που υποστηρίζουν on-line πληρωμή (το e-Παράβολο είναι άμεσα διαθέσιμο) 
 •  Με πιστωτική / προπληρωμένη / χρεωστική κάρτα Ελληνικών Τραπεζών (το e-Παράβολο είναι άμεσα διαθέσιμο) 
 •  Στις τράπεζες που δεν υποστηρίζουν on-line πληρωμή και στα ΕΛΤΑ (το e-Παράβολο διαθέσιμο μετά από 1-2 εργάσιμες ημέρες)